Psychoonkologia

Psychoonkologia jest to psychosocjalny dział onkologii rehabilitacyjnej, w którym zespoły składające się z psychiatrów, psychoterapeutów, psychologów, socjologów, pedagogów, onkologów, terapeutów zajęciowych, wyspecjalizowanych zespołów pielęgniarskich, duchownych – zajmują się zaburzeniami emocjonalnymi pacjentów onkologicznych, ich rodzin i bliskich, oraz personelu medycznego, a także identyfikują czynniki psychospołeczne, które wpływają na zachorowalność i śmiertelność z powodu raka.

Program rehabilitacyjny jest stosowany w CTN w Mosznej od 25.07.2011r. Autorem i koordynatorem programu jest
dr Stanisław Piwowarczyk – ordynator oddziału I nerwic CTN w Mosznej Sp. z o.o.


Osoby zainteresowane udziałem w programie proszone są o kontakt na adres kontakt@ctn-moszna.pl - wpisując w temacie „Psychoonkologia” 


 1. Cel programu:
  • poprawa jakości życia
  • poprawa poziomu satysfakcji z leczenia onkologicznego
  • zmniejszenie śmiertelności
 2. Metoda:
  Psychoterapia grupowa oparta na paradygmacie psychodynamicznym.
  Dodatkowo – wielokierunkowa psychoedukacja, warsztaty tematyczne, medytacja, muzykoterapia, psychorysunek, artterapia, praca z ciałem, techniki relaksacyjne. Wykorzystujemy również czynniki transteoretyczne w terapii.
 3. Założenia:
  • Zdrowie człowieka zapewnia integracja i harmonia afektu, intelektu, woli, ducha w kontekście indywidualnym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym.
  • Emocje wpływają na rozwój i są rozumiane jako proces rozwojowy od dzieciństwa do końca dorosłości. Im więcej lęku tym bardziej prymitywne są mechanizmy obronne i tym więcej zmian neurobiologicznych w OUN.
  • Późniejsze doświadczenia, środowisko, otoczenie, kształtuje rozwój osobowości, przez to relacje z innymi, a także sposób radzenia sobie ze stresem (często indywidualny). Jakość opieki rodzicielskiej wpływa na rozwój mózgu w pierwszych miesiącach życia.
  • My sami mamy wpływ na nasze sposoby radzenia sobie z chorobą somatyczną, także onkologiczną. Możemy tę chorobę przeżywać, rozumieć, przekształcać, zmieniać postawy i przez to optymalnie radzić sobie z depresją, stresem i lękiem.
  • Każdy z nas funkcjonuje indywidualnie i dąży do harmonii pomiędzy psychicznymi, fizycznymi i duchowymi aspektami bytu , co określa nasze relacje z otoczeniem.
  • Każdy posiada wrodzone, genetyczne, biologiczne predyspozycje i regulacje, które pomagają osiągnąć poczucie wewnętrznej stabilności i homeostazy warunkującej szeroko rozumiane zdrowie.
  • Możemy doskonalić wypracowane metody, również w obszarze nieświadomym naszej psychiki i przez to wpływać i kontrolować nasze przeżycia, co pozwala na uwolnienie większej energii życiowej potrzebnej dla zdrowienia.
  • Uzyskany wpływ na zjawiska psychiczne pomaga nam zmieniać i wzmacniać procesy biologiczne, głównie immunologiczne, podnosząc zdolność organizmu do obrony przed każdą chorobą, w tym chorobą nowotworową.

   Powyższe cele i założenia realizowane są w procesie analitycznej psychoterapii grupowej.

  Opracowali: mgr Justyna Kalus (Psychoterapeuta), dr Stanisław Piwowarczyk (Ordynator Oddziału Nerwic w CTN Moszna)​.​