Pielęgniarka

Anna Robota​Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału II Rehabilitacji Psychiatrycznej. Ukończyła 5-letnie Liceum Medyczne – kurs psychologii, kurs pielęgniarek oddziałowych oraz kurs komputerowy ECDL. Brała udział w wielu szkoleniach, m.in. z zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej, analizy transakcyjnej, treningu interpersonalnego. W Centrum Terapii Nerwic prowadzi również zajęcia terapeutyczne.