Oddział I

Oddział I Leczenie Zaburzeń Nerwicowych

Głównym zadaniem jest terapia osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach pobytu całodobowego. Zaburzenia te obejmują:

 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia depresyjne
 • zaburzenia psychosomatyczne
 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia psychoonkologiczne

Celem terapii jest:

 • diagnoza problematyki zaburzeń na podstawie wywiadu i obserwacji
 • przepracowanie wglądu w aspekcie emocjonalnym i poznawczym
 • zbudowanie bardziej konstruktywnych mechanizmów adaptacyjnych i mechanizmów radzenia sobie
 • zmiana struktury osobowości, rozpoznanie obron, wzmocnienie siły ego
 • nabycie korzystnych wzorców zachowania na poziomie społecznym
 • zamknięcie terapii i ustalenie wskazań do psychoterapii w przyszłości
 • powrót do pełnionych ról społecznych (zawodowych i osobistych)
 • adaptacja do nowych sytuacji życiowych
 • powrót do samodzielnego życia
 • łagodzenie i wyciszenie objawów

Program realizowany jest w oparciu o polietiologiczną koncepcję zaburzeń (biologiczno – psychologiczno – społeczne uwarunkowania) oraz na zasadach optymalnej stymulacji, wielostronności oddziaływań.

Program obejmuje następujące procedury terapeutyczne:

 • konsultacje lekarskie
 • psychoterapię indywidualną
 • zajęcia integracyjne
 • spotkania społeczności
 • psychoedukację
 • psychorysunek
 • terapię zajęciową
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • ćwiczenia ogólne
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny Schultza
 • muzykoterapię
 • choreoterapię