Oddział II

Oddział II Rehabilitacji Psychiatrycznej

Głównym zadaniem jest rehabilitacja osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach pobytu całodobowego. Zaburzenia te obejmują:

 • stany depresyjne
 • stany reaktywne
 • stany spowodowane pierwotną lub wtórną dysfunkcją mózgu, związana z przebytymi lub istniejącymi chorobami somatycznymi, które powodują upośledzone funkcjonowanie i pogorszenie jakości życia.

Celem rehabilitacji jest:

 • zapobieganie nawrotom i dalszemu postępowi choroby
 • powrót do pełnionych ról społecznych (zawodowych i osobistych)
 • adaptacja do nowych sytuacji życiowych
 • powrót do samodzielnego życia
 • łagodzenie i wyciszenie objawów
 • niwelowanie objawów wtórnych

Program realizowany jest w oparciu o polietiologiczną koncepcję zaburzeń (biologiczno – psychologiczno – społeczne uwarunkowania) oraz na zasadach optymalnej stymulacji, wielostronności oddziaływań, stopniowaniu trudności i partnerstwa.

Program obejmuje następujące procedury terapeutyczne:

 • konsultacje lekarskie
 • psychoterapię indywidualną
 • zajęcia integracyjne
 • spotkania społeczności
 • psychoedukację
 • psychorysunek
 • terapię zajęciową
 • ćwiczenia relaksacyjne
 • ćwiczenia ogólne
 • trening Jacobsona
 • trening autogenny Schultza
 • muzykoterapię
 • choreoterapię