Psychoterapia grupowa

Innym wariantem planu leczenia są grupy terapeutyczne.  Są one tworzone w zależności od specyfiki  problemów  pacjentów oraz bieżącego zapotrzebowania.

Obecnie prowadzona jest psychoterapia grupowa dla osób z doświadczeniem choroby nowotworowej.

Czas terapii

Czas trwania terapii zależy od charakterystyki wnoszonych problemów. Minimalny okres hospitalizacji wynosi  4 tygodnie. Terapia grupowa może być prowadzona cyklicznie
(w odstępach 1,5 roku).