Psychoterapia indywidualna

Centrum Terapii Nerwic prowadzi kompleksowy program psychoterapii indywidualnej. Jako metodę pomocniczą i mogącą  wesprzeć proces stosuje się farmakoterapię.

Po przyjeździe i przeprowadzeniu wywiadu klinicznego, psycholog podejmuje decyzję  o częstotliwości spotkań z pacjentem w zależności od dynamiki pracy terapeutycznej. Minimalna ilość spotkań podczas podstawowego  planu leczenia, to 4 wizyty (raz w tygodniu). Kontakty z lekarzem psychiatrą są uzależnione od zapotrzebowań pacjenta.

Program jest realizowany w oparciu o regularny kontakt indywidualny z psychologiem i lekarzem psychiatrą,  oddziaływania grupowe ( społeczność terapeutyczna, zajęcia integracyjne, psychozabawy, psychorysunek, elementy muzykoterapii i choreoterapii, terapia zajęciowa) oraz zajęcia ruchowe i relaksacyjne ( trening autogenny, trening Jacobsona).

Czas terapii

Zasadniczo terapia trwa 4 tygodnie i jest rozumiana jako część rozłożonego w czasie procesu leczenia.

W indywidualnych przypadkach pobyt może zostać przedłużony po omówieniu zasadności  takiej decyzji  w zespole terapeutycznym