Akredytacja - Staże

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej jest wpisane na listę Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego jednostek prowadzących staże kierunkowe jako jednostka prowadząca:

  • staż kierunkowy fakultatywny w zakresie rehabilitacji psychiatrycznej
  • staż kierunkowy w zakresie zaburzeń nerwicowych

dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie psychiatrii

Źródło: https://www.cmkp.edu.pl