Działalność naukowa

​GENOCLUSTER


Na Opolszczyźnie powstaje klaster genetyczny Genocluster. Współtworzy go Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, gdzie mieści się siedziba klastra.  

Genocluster powstaje z inicjatywy Centrum Terapii Nerwic w Mosznej, Uniwersytetu Opolskiego, Instytutu Rozwoju Rynku Medycznego, Fundacji „Dogonić Dystans”, Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu i spółki Diabetica z Nysy.

Jego zadaniem jest stworzenie na Opolszczyźnie swoistej doliny krzemowej w dziedzinie genetyki.

W ramach klastra powoływane są centra kompetencyjne w takich dziedzinach jak: diabetologia, borelioza, depresja, informatyka, osteoporoza, niepłodność oraz choroby otępienne. Ich zadaniem jest skupianie firm, instytucji i ludzi specjalizujących się w danej dziedzinie.

Z czasem klaster ma rozszerzać działania o kolejne kierunki, aby stworzyć jak najlepsze warunki do rozwoju gospodarczego regionu poprzez stymulowanie większej aktywności pomiędzy światem nauki i biznesu przy wsparciu samorządów gospodarczych.

Klaster nawiązuje współpracę z wieloma ośrodkami na świecie związanymi z badaniami genetycznymi. Dzięki temu członkowie klastra otrzymują wsparcie i możliwości bezpośredniej wymiany doświadczeń i współpracy.

Powstanie klastra to ogromna szansa dla rozwoju naszego regionu, to tworzenie nowych miejsc pracy związanych nie tylko bezpośrednio
z badaniami i genetyką, ale komplementarnie z każdą dziedziną gospodarki.

Klaster ma siedzibę w CTN w Mosznej. Zainteresowani współpracą mogą kontaktować się przez e-mail: genocluster@genocluster.pl lub pod numerem telefonu: +48 606 106 276.

Jarosław Płoszek, Prezes Klastra Genetycznego GENOCLUSTER, Koordynator klastra Fundacja „Dogonić Dystans”