Projekty UE


Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. uczestniczy w realizacji projektu Samorządu Województwa Opolskiego „OPOLSKIE przeciw COVID-19”. Partnerami tego projektu jest 14 instytucji ochrony zdrowia z terenu Opolszczyzny. Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0028/20

Celem projektu jest poprawa stanu zabezpieczenia medycznego służb medycznych, ratowniczych i sanitarno-epidemiologicznych.

Całkowita wartość projektu to ponad 37,5 miliona złotych. Projekt będzie realizowany do końca 2020 roku i dotyczy zakupów sprzętu medycznego i wyposażenia oraz środków ochrony osobistej, niezbędnych do walki z koronawirusem. Planowana jest też część edukacyjno-informacyjna dla służb medycznych i ratowniczych oraz dla mieszkańców naszego regionu.

Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://www.opolskie.pl/2020/05/opolskie-przeciw-covid-19-projekt-wlasny-w-ramach-rpo/Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowała projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Oposkiego NUMER RPOP.10.03.00-16-0022/17

Celem projektu było zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie działania Partnerów projektu, tj. powiatów nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz brzeskiego, a także całego województwa opolskiego.

Kwota dofinansowania: 5 253 152,45