Władze Spółki

Witamy na stronie Centrum Terapii Nerwic w Mosznej
CENTRUM TERAPII NERWIC W MOSZNEJ SP. Z O.O.

Zgromadzenie Wspólników

Województwo Opolskie – 100%

Rada Nadzorcza

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Waldemar Gaida  

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – Stanisław Krawiec 

Sekretarz Rady Nadzorczej – Adam Drosik

Prezes Zarządu

Marek Drobik

Prokurent - Główna księgowa

Iwona Hartelt
Godziny na dobę

Dni w tygodniu

Psychologów

Psychiatrów