Wskazania do leczenia

W Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o., znajdują się 2 oddziały, na których leczeni są pacjenci z następującymi rozpoznaniami:


​Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej:

Pacjenci u których stwierdzono (wg. ICD-10):

a) zaburzenia depresyjne

· F 32.0 – epizod depresji łagodnej

· F 33.0 – zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny

· F 34.1 - dystymia

· F 34.8 – inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)

· F 38.0 – inne występujące pojedyncze zaburzenia nastroju (afektywne)

· F 38.1 – inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)

· 38.8 – inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)

b) zaburzenia psychoorganiczne

· F 06.3 – organiczne zaburzenia nastroju ( afektywne),

· F 06.4 – organiczne zaburzenia lękowe,

· F 06.6 – organiczna chwiejność afektywna (astenia)

· F 07 – zaburzenia osobowości i zachowania spowodowana chorobą z uszkodzeniem mózgu.


​Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Pacjenci u których stwierdzono (zgodnie z klasyfikacją ICD-10):

· F 40-48 – zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną,

· F 50-59 – zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi,

· F 60-69 – zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych.