Pobyt komercyjny

Cennik pobytów komercyjnych znajduje się w zakładce Cennik.

Procedura przyjęcia pacjenta do Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. na pobyt komercyjny:

(zobacz też: Zasady i tryb przyjęć​)

 • W CTN leczymy osoby pełnoletnie, które nie są ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie.
 • Wymogiem formalnym przyjęcia do CTN na pobyt komercyjny jest skierowanie od: lekarza psychiatry lub od lekarza rodzinnego, z opisem stanu psychicznego pacjenta,
  z adnotacją „pobyt komercyjny” oraz z propozycją terminu przyjęcia (prosimy o podanie swojego numeru telefonu na skierowaniu). Skierowanie należy złożyć do Komisji Kwalifikacyjnej CTN na adres:

  Centrum Terapii Nerwic
  w Mosznej Sp. z o.o.
  Moszna ul. Zamkowa 1A
  47 – 370 Zielina

  lub dostarczyć osobiście do Sekretariatu - adres jak wyżej, pokój nr 6.  (poniedziałek - piątek, w godzinach 8:00-14:30)Po zakwalifikowaniu osoby do leczenia w CTN termin przyjęcia jest ustalany telefonicznie lub osobiście. Rezerwacji pokoi dokonuje recepcja.

 • Przy przyjęciu należy okazać dowód tożsamości ze zdjęciemDo wglądu: aktualne wyniki badań ( morfologia, OB, badania ogólne moczu, EKG), a jeśli miało miejsce wcześniejsze leczenie, to także posiadanej dokumentacji medycznej dla osób korzystających ze zwolnienia lekarskiego wymagany jest numer NIP płatnika składek (zakładu pracy).
 • Po zaakceptowaniu regulaminu pobytu w CTN oraz po wyrażeniu zgody na leczenie i na pobyt prywatny, pacjent podpisuje stosowną umowę.Ostateczną decyzję o przyjęciu podejmuje lekarz dyżurny na podstawie badania i oceny stanu psychicznego pacjenta.
 • Po przyjęciu pacjenta przez lekarza pacjent dokonuje wpłaty środków pieniężnych przelewem lub gotówką. Wpłaty gotówką przyjmuje recepcja. 
 • W przypadku rezygnacji z leczenia, z przyczyn innych niż zdarzenia losowe, takie jak np. śmierć osoby bliskiej lub nagłe pogorszenie stanu zdrowia wymagające natychmiastowej hospitalizacji w innej placówce specjalistycznej, wpłata nie podlega zwrotowi.

  Następuje przyjęcie do oddziału.