Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty unijne

Projekt e-zdrowie

 
Projekty unijne

 

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizowała projekt partnerski dofinansowany z Funduszy Europejskich Upowszechnianie świadczenia e-usług w ramach sieci współpracy jednostek medycznych i placówki edukacyjnej na terenie Województwa Oposkiego NUMER RPOP.10.03.00-16-0022/17

Całkowite koszty projektu: 6 655 779,59, kwota wsparcia na poziomie 85% tj. 5 253 152,45

Przedmiotem projektu jest w wprowadzenie e-usług w ochronie zdrowia z wykorzystaniem Wspólnej Platformy Informacyjnej (WPI).

Celem projektu było zwiększenie dostępności e-usług publicznych na terenie działania Partnerów projektu, tj. powiatów nyskiego, prudnickiego, krapkowickiego, kędzierzyńsko-kozielskiego oraz brzeskiego, a także całego województwa opolskiego.

Beneficjentami są następujące podmioty (projekt będzie realizowany w formule partnerstwa):
1.Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie,
2.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZOZ w Głuchołazach,
3.Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu,
4.Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej,
5.Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.,
6.Zespół Szkół Medycznych w Brzegu.

W ramach prac zostanie zakupiona i zainstalowana u wszystkich partnerów infrastruktura informatyczna umożliwiająca realizację przedsięwzięcia. Na infrastrukturę złożą się przede wszystkim: prace w obrębie serwerowni w siedzibach wybranych Partnerów, wykonanie sieci w Szkole Medycznej w Brzegu, zakup niezbędnego sprzętu informatycznego i peryferyjnego. Ponadto zakupione zostanie oprogramowanie.

Oprócz systemu EDM i e-usług, przewidziane są systemy obsługujące środowisko pracy systemu EDM (bazy danych, wirtualizacja), czy zwiększające bezpieczeństwo. Oddzielny element stanowi integracja dwustronna z platformą informatyczną zwaną Wspólną Platformą Informatyczną – skrót WPI (dedykowane konfiguracje Avatara), uwzględniająca specyfikę danego Beneficjenta. W ramach projektu planowane są również szkolenia z zakresu EDM.

 

Projekty unijne