Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Projekty unijne

Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19

 

 

 

Centrum  Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.
realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
pn. 
„Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19”

 

Nr projektu: RPOP.08.01.00-16-0034/20


Poddziałanie:  8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych,w zakresie opieki nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami w obszarze działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2  w Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.  poprzez wykonanie inwestycji dotyczących instalacji dystrybucji tlenu, instalacji sieci ściekowej, zabezpieczenia odpadów skażanych oraz zakup środków ochrony osobistej.

 

Całkowita wartość projektu: 140 164,69 zł

Dofinansowanie ze środków europejskich: 132 455,63 zł

Wkład własny: 7 709,06 zł

 

W ramach  projektu  Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19  zakupiono:

  • sprzęt w postaci urządzeń do dekontaminacji pomieszczeń (3 szt.) i kabinę do dekontaminacji osób (1 szt.)
  • koncentrator tlenu (1 szt.), wózek na odpady (1 szt.), wózek serwisowy mały (1 szt.),  wózek serwisowy duży(1 szt.), dekontamiantory mobilne.

 

W ramach  projektu  Opolskie wspiera szpitale w walce z COVID – 19 zrealizowano następujące szkolenia:

  •  Edukacja personelu CTN w perspektywie narastających w czasie epidemii Covid-19 wyzwań w pracy z pacjentem chorującym psychicznie,
  •  Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu personelu medycznego w dobie pandemii Covid -19