Oto logo strony. Piękne ono jest

Czy w CTN udzielane są przepustki?

ODP.: Tak. Przepustek w uzasadnionych przypadkach (cele terapeutyczne lub wydarzenia losowe) udziela Ordynator oddziału po wcześniejszym omówieniu z lekarzem prowadzącym. Każdy wyjazd i powrót należy zgłosić pielęgniarce dyżurnej. W czasie trwania przepustki obowiązuje zakaz korzystania z opieki medycznej w innych placówkach posiadających kontrakt z NFZ (Nie dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia).