Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: O nas

Motto, misja i zaobowiązania

Motto

„Chcemy aktywnie towarzyszyć Ci w zdrowieniu – warto się zmieniać!”

Misja

Tworzymy nowoczesną placówkę leczniczą, aktywnie uczestniczącą w rozwoju naszego regionu, otwartą na wyzwania czasu oraz realizującą oczekiwania naszego właściciela.

Naszą główną wartością i celem jest zdrowie psychiczne pacjentów. Ma ono wpływ na jakość ich życia, funkcjonowanie w rodzinie i pracy, oraz na relacje z innymi ludźmi - „Nie ma zdrowia bez zdrowia psychicznego”.

Leczymy naszych pacjentów i przywracamy do pełnienia ról osobistych, społecznych i zawodowych. Sukces ich powrotu do zdrowia jest źródłem naszej satysfakcji i motywuje nas do działania.

Jesteśmy specjalistycznym szpitalem psychiatrycznym. Profesjonalizm w każdym aspekcie działania jest naszą odpowiedzią na aktualne i przyszłe potrzeby oraz oczekiwania pacjentów, kadry szpitala i organu założycielskiego.

Naszym priorytetem jest zapewnienie optymalnych warunków terapeutycznych, umożliwiające naszym pacjentom zdrowienie i w konsekwencji poprawę jakości ich życia. Dlatego dążymy do uzyskania najwyższych standardów działania poprzez stałe podnoszenie jakości naszych usług.

Tworzymy przyjazne i bezpieczne środowisko pracy, w celu umożliwienia naszym pracownikom rozwoju osobistego oraz podniesienia ich poziomu satysfakcji z pracy i motywacji do twórczej pracy.

Realizujemy cele zdrowotne Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego oraz Samorządu Województwa Opolskiego bazując na infrastrukturze, lokalizacji oraz otoczeniu naszej Spółki.

Osiągnięcie tych celów pozwoli Spółce na odniesienie sukcesu w wymiarze społecznym i ekonomicznym, tworząc wartość dodaną dla naszego właściciela.

Zobowiązujemy się :
  • zapewnić pacjentom fachową i kompleksową opiekę odpowiadającą wymaganiom współczesnej wiedzy medycznej i obowiązujących norm prawnych,
  • stworzyć ofertę terapeutyczną o wysokiej skuteczności, solidności i dostępności, oraz uwzględniającej różnorodność form oddziaływań,
  • prowadzić działania z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia psychicznego,
  • stałe podnosić kwalifikacje naszych pracowników,
  • pogłębiać integrację zespołu pracowniczego,
  • zwiększać zakres usług świadczonych w kooperacji z osobami, organizacjami i instytucjami działającymi na terenie regionu i całego kraju,
  • zbudować system monitoringu pacjenta po zakończeniu leczenia,
  • stworzyć system wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy ogniwami systemu, lecznictwa psychiatrycznego, w tym z udziałem przychodni i jednostek badawczo naukowych

Dla utrzymania wysokiej jakości funkcjonowania naszej Spółki wdrażamy System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009 i zobowiązujemy się do spełniania jego wymań.

Cały personel CTN zna i realizuje politykę jakości oraz wymagania zawarte w Systemie Zarządzania jakością PN-EN ISO 9001:2009, a kierownictwo Spółki zobowiązuje się zapewnić odpowiednie warunki i niezbędne środki do pełnej realizacji niniejszej polityki jakości oraz ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.