Oto logo strony. Piękne ono jest

Czy na leczenie w CTN mogą zostać skierowane osoby niepełnoletnie, młodzież?

ODP.: Nie, pacjentem CTN może zostać wyłącznie osoba powyżej 18 roku życia.