KONTAKT

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o. o., Moszna, ul. Zamkowa 1A, 47-370 Zielina
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@ctn-moszna.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt z pacjentem
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2 lat
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu

Dane kontaktowe

 • Adres
  Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.
  ul. Zamkowa 1A
  47- 370 Moszna
 • Telefony 77 466 84 18
  77 466 84 63

  Sekretariat:
  tel/fax 77 466 85 00
  (w godz.: 7:30-15:00)

  Sekcja ruchu chorych CTN:
  77 466 84 18 w. 303
  (w godz.: 6:00-13:30)

  Księgowość:
  77 466 84 18 w. 363
  (w godz.: 7:30-15:00)

  Dział Administracyjno-Techniczny:
  77 466 84 18 w. 361
  (w godz.: 7:30-15:00)

  IOD (Inspektor Ochrony Danych):
  IOD@ctn-moszna.pl

  ADO (Administrator Danych Osobowych):
  ADO@ctn-moszna.pl

 • E-mail sekretariat@ctn-moszna.pl
  kontakt@ctn-moszna.pl
 • NIP: 1990111258
  REGON: 000293634
  KRS: 0000490720
  Konto bankowe: ING Bank Śląski
  89 1050 1504 1000 0090 3071 4282
  Przelewy zlecane w innym kraju winny być opatrzone kodem: INGBPLPW