Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Dla Pacjenta

Cechy osoby zdrowej psychicznie

Centrum Terapii Nerwic w Mosznej

Jak dbać o zdrowie i jak je zachować?
Osoba zdrowa psychicznie:
 • posiada motywacje do zmiany i rozwoju psychicznego, wykorzystuje produktywnie swoje talenty i umiejętności
 • jest empatyczna wrażliwa, reaguje na potrzeby i uczucia innych osób, umie wyrażać wdzięczność, potrafi tworzyć przyjaźnie
 • jest w stanie utrzymać znaczący związek miłosny, charakteryzujący się prawdziwą intymnością i troską
 • odnajduje sens w przynależności i wkładzie w większą społeczność np. Kościół, organizacje, sąsiedztwo
 • umie nazwać za pomocą słów, swoje uczucia i przeżycia
 • wyraża afekt w sposób odpowiedni i o natężeniu adekwatnym do sytuacji
 • prowadzi aktywne i satysfakcjonujące życie seksualne, posiada standardy etyczne
 • docenia i reaguje na humor, jest w stanie przyswoić informacje zwrotne, które są emocjonalnie zagrażające, nie obawia się krytyki
 • zdaje się być pogodzona z bolesnymi doświadczeniami z przeszłości, odnajduje ich znaczenie, potrafi poprosić o pomoc, potrafi wybaczać, jest asertywna
 • jest sumienna, odpowiedzialna, otwarta
 • dąży do wglądu psychologicznego, jest w stanie zrozumieć siebie i innych
  w subtelny złożony sposób, umie też marzyć
 • odnajduje znaczenie i satysfakcję w dążeniu do długoterminowych celów, jest kreatywna, lubi wyzwania
 • żyje świadomie i uważnie wśród życzliwych osób
 • potrafi zadbać o kondycje fizyczną