Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Program terapeutyczny

Psychoterapia grupowa

Dla kogo jest psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa jest przeznaczona zarówno dla tych pacjentów, którzy borykają się z długotrwałymi problemami, jak i dla tych, którzy doświadczają czasowych trudności. Ta forma psychoterapii jest właściwa dla szerokiego spektrum zaburzeń i trudności.

Najważniejsze informacje o terapii grupowej:

Grupa składa się z 8 do 12 osób.  Czas trwania od 2 do 6 miesięcy w zależności od diagnozy. Sesje odbywają się cztery razy w tygodniu, po 1,5h. Prowadzona jest przez dwoje psychoterapeutów. Grupa ma charakter półotwarty co oznacza, że w trakcie jej trwania mogą dochodzić nowi uczestnicy. By przystąpić do grupy konieczna jest wstępna kwalifikacja. O kolejności przyjęć na terapię grupową decyduje data zgłoszenia. Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny  pod numerami +48 77 466 84 63, +48 77 466 84 18; wew. 372, w każdy poniedziałek w godz. od 13:00 - 14:00. Cały proces psychoterapii odbywa się we współpracy z superwizorem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Jakie mogą być cele psychoterapii grupowej:

 • Leczenie zaburzeń lekowych, depresyjnych oraz osobowości,
 • Otrzymanie wsparcia i informacji zwrotnych,
 • Poprawę relacji interpersonalnych i komunikacji,
 • Eksperymentowanie z nowymi zachowaniami interpersonalnymi,
 • Uzyskanie wglądu w swoje myśli, uczucia i zachowania oraz lepsze ich zrozumienie dzięki przyjrzeniu się wzorcom relacji zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz grupy,
 • Zrozumienie myśli, uczuć i zachowań innych ludzi,
 • Analiza i zrozumienie patologicznych form wchodzenia w bliskie relacje.

Normy grupowe:

 • Norma dyskrecji – żadne wiadomości dotyczące spraw osobistych oraz przejawianych przez uczestników reakcji emocjonalnych nie powinny przedostać się poza grupę,
 • Norma rzetelności osobistej – wypowiedzi na swój temat powinny być prawdziwe,
 • Norma jasnej świadomości – uczestnicy nie zakłócają świadomości alkoholem i narkotykami,
 • Norma rzetelności – uczestnicy biorą udział we wszystkich sesjach, nie spóźniają się,
 • Norma nie wchodzenia w relacje o charakterze erotycznym z innymi pacjentami i terapeutami.