Oto logo strony. Piękne ono jest
Powróć do: Program terapeutyczny

Rodzaje zajęć

Rodzaj zajęć

Zajęcia integracyjne

Zajęcia służące zwiększeniu spójności w grupie. Ich celem jest budowanie  więzi. Integracja między uczestnikami wpływa na komunikację i wzajemną akceptację, zostają wzmacnianie mocne strony, ważne jest dostarczanie pozytywnych doświadczeń oraz konieczność prawidłowego wyrażania i rozpoznawania emocji.

Zajęcia: raz w tygodniu

Społeczność

Zajęcia odbywające się w grupie. Dzięki tej formie terapii uczestnicy nawiązują i podtrzymują umiejętności kontaktów społecznych, komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, motywowania do funkcjonowania, wyrażania własnych przemyśleń. Podczas zajęć prowadzone są dyskusje, każdy może się swobodnie wypowiedzieć na dany temat. W modelu społeczności terapeutycznej ważne jest zaufanie do grupy, które budowane jest stopniowo (również poprzez inne formy zajęć grupowych).

Zajęcia: cztery razy w tygodniu

Psychoedukacja

Psychoedukację prowadzi się w dyskusji w grupach, jest prowadzona przez wykwalifikowanych pracowników, takich jak lekarz medycyny, psycholog, pielęgniarka, dietetyk. Wymiana doświadczeń między zainteresowanymi pacjentami i wzajemne ich wsparcie ma odgrywać pozytywną rolę w procesie leczenia.

Celem psychoedukacji jest lepsze zrozumienie przez pacjenta własnego stanu zdrowia psychicznego. Wzmacnia się również mocne strony pacjenta i jego własne zasoby w radzeniu sobie z chorobą by zapobiec nawrotom i podwyższyć jego dobrostan w długiej perspektywie czasowej. U podstaw takich oddziaływań leży założenie, że z większą wiedzą na temat własnego stanu zdrowia pacjent może sobie lepiej z nią radzić.

Zajęcia: raz  w tygodniu

Psychozabawy

Zajęcia mają na celu  poznanie siebie, poszerzenie świadomości na temat własnego funkcjonowania poprzez zabawę. Mogą dotyczyć rozmaitych spraw, dlatego też każdy na pewno znajdzie coś dla siebie.

Głównym elementem tych zajęć jest doświadczanie,  prowadzi to do poznania nie tylko siebie, ale i innych osób, spostrzeżenie swoich wzajemnych potrzeb, możliwości, mocnych i słabych stron.

Zajęcia: raz w tygodniu

Psychorysunek

Jest to forma terapii opierająca się na rysowaniu tematu podanego przez psychologa. Nie wymaga uzdolnień plastycznych. Ludzie od dawna wykorzystywali sztukę, aby wyrazić uczucie bólu, strachu, radości, by komunikować się z innymi i mówić im o otaczającym świecie. To wykorzystanie sztuki ma na celu złagodzenie stresu i napięcia psychicznego. Terapia przez sztukę zakłada intencjonalne wykorzystanie rysunku w psychoterapii, czy poradnictwie.

Zajęcia: raz w tygodniu

Warsztaty grupowe

To zajęcia opierające się na interakcji między członkami grup, podczas których osoby uczestniczące:

  • poznają się
  • rozmawiają o ważnych sprawach
  • dzielą się przeżywanymi emocjami, uczuciami i myślami
  • próbują zastanawiać się i rozwiązywać problemy

Zajęcia prowadzone są również w formie warsztatów oraz treningów interpersonalnych, które dotykają tematyki m.in. radzenia sobie ze stresem, uczenie się asertywności, uczenia się postępowania w sytuacjach trudnych.

Zajęcia: raz w tygodniu

Terapia zajęciowa

Terapia zajęciowa ma za zadanie uaktywnić pacjenta poprzez wykonywanie określonych czynności mających również charakter usprawniania psychicznego, fizycznego. Na terapii zajęciowej można miło i aktywnie spędzić czas w twórczej atmosferze. Zajęcia te wzbogacają w nowe doświadczenia plastyczne, kształtują wyobraźnię, rozwijają talenty. Każda osoba może brać udział w tych zajęciach, nie trzeba posiadać zdolności plastycznych.  Terapia uaktywnia  drzemiący w każdym człowieku potencjał twórczy. Zajęcia dostarczają, satysfakcji pozytywnie wpływają na samopoczucie oraz pokazują nasze mocne strony.

Kształcą również cechy takie jak cierpliwość, wytrwałość w dążeniu do celu, pomagają ćwiczyć koncentracje.

Zajęcia: pięć razy w tygodniu

Ćwiczenia relaksacyjne z elementami Jogi

Ćwiczenia odbywają się rano w grupach dla pacjentów wszystkich oddziałów. Wprowadza się tu elementy Jogi, rozciągania i ćwiczeń oddechowych. Zajęcia poprawiają zdolność koncentracji, wzmacniają pamięć. Aktywność ruchowa pomaga w rozciągnięciu ciała, wzmocnieniu   kręgosłupa, rozluźnia spięte ramiona i barki, poprawia przemianę materii i ukrwienie ciała.

Zajęcia: dwa razy  w tygodniu

Ćwiczenia ogólnokondycyjne – ogólnousprawniające

Jest to gimnastyka poranna dla pacjentów wszystkich oddziałów. Wzmacnia układ kostny, układ krążenia, szkielet mięśniowy, dobrze wpływa na poprawę sprawności ruchowej w stawach, pobudza, dostarcza energii i witalności. Zajęcia odbywają się w grupach z wykorzystaniem przyborów, indywidualnie lub w parach.

Zajęcia: trzy razy w tygodniu

Trening Jacobsona

Jest to nauka rozluźniania wszystkich partii ciała poprzesz naprzemienne napinanie i rozluźnianie poszczególnych grup mięśni. Jest to metoda terapeutyczna stosowana przy zaburzeniach nerwicowych, a także przy bezsenności, depresji, wysokim stresie. Wspiera wewnętrzny rozwój (kreatywność, wiarę w siebie).

Zajęcia: dwa razy  w tygodniu

Trening autogenny Schultza

Jest to popularna technika relaksacji neuromięśniowej, polegający na wywołaniu przez autosugestię doznań podobnych so stanów hipnozy oraz wewnętrznej medytacji. Trening autogenny stosujemy jako leczenie wspomagające przy nerwicach, zaburzeniach psychosomatycznych.

Trening autogenny składa się z sześciu (sugerowanych) elementów, które następują po sobie:

  • uczucie ciężaru,
  • uczucie ciepła,
  • regulacja pracy serca,
  • regulacja swobodnego oddychania,
  • uczucie ciepła w splocie słonecznym (brzuchu),
  • uczucie chłodu na czole.

Zajęcia: pięć razy w tygodniu

Muzykoterapia

Dziedzina posługująca się muzyką lub jej elementami w celu przywracania zdrowia lub poprawy funkcjonowania osób z różnorodnymi problemami natury emocjonalnej, fizycznej lub umysłowej.

Podstawowym środkiem oddziaływania w muzykoterapii jest dźwięk, muzyka, która często jest wyzwalaczem i katalizatorem przeżyć i emocji.

Koncepcja „muzyki jako terapii” wyznacza muzyce priorytetowe miejsce w czasie każdej sesji. Uznaje się, że już sam kontakt z muzyką, jej odtwarzanie lub tworzenie ma znaczący walor terapeutyczny.

W sesji muzykoterapii może uczestniczyć każda osoba, bez względu na poziom jej umiejętności muzycznych, stopień niepełnosprawności, czy rodzaj zaburzeń.

Zajęcia: dwa razy w tygodniu

Choreoterapia

Jest to rodzaj muzykoterapii aktywnej, arteterapia muzyczno-ruchowa – inaczej terapia tańcem wykorzystująca taniec w grupie. Obejmuje taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Wartości lecznicze tańca, które zdecydowały o jego coraz szerszym zastosowaniu w psychoterapii, to przede wszystkim: społeczny charakter tańca, różnorodność i atrakcyjność form tanecznych oraz możliwość oddziaływania na psychikę poprzez ruch, muzykę i kontakt psychiczny z ludźmi.

Zajęcia: dwa razy  w tygodniu